HISZPANIA 2008 - MALAGA-TORREMOLINOS

menu
hiszpania
praktyka
uczestnicy
europass
wycieczki
Praktyka:
Od 31.03.2008
do 25.04.2008

Europass - Mobilność

Czym jest?

Dokument Europass - Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład: * praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie; * semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany; * praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej. Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie - jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Kto może otrzymać dokument?

Dokument Europass - Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.

Kto odpowiada za jego przygotowanie?

Dokument Europass - Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą.